Znajdziemy coś dla Ciebie… Zapytaj

    Administratorem danych jest Biuro Turystyczne EWA - Ewa Sanetra. Kontakt do administratora Biuro Turystyczne EWA - Ewa Sanetra, 34-300 Żywiec, ul. Rynek 22, tel. 33 861 90 25

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Konsekwencją nie podania adresu e-mail lub telefonu jest niemożliwość udzielenia odpowiedzi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu i w zakresie koniecznym do prowadzenia korespondencji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.